Pengenalan


Blog ini dibangunkan bagi memenuhi kehendak kerja kursus bagi subjek EDU 3109 iaitu Guru dan Cabaran Semasa. Tugasan kerja kursus ini merangkumi..
  1. Membuat satu refleksi analitikal yang berkaitan tekanan emosi dalam kalangan murid berdasarkan pengalaman di sekolah yang merangkumi jenis-jenis gangguan, punca-punca gangguan dan cara menangani masalah tersebut sebagai seorang guru.
  2. Menghasilkan blog memandangkan blog merupakan salah satu inovasi dalam pendidikan hari ini.
  3. Menghasilkan nota melalui penggunaan perisian i-Think. Lapan nota melalui thinking maps perlu dihasilkan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dalam penghasilan blog.

Tajuk yang diperoleh setelah undian di dalam kelas dibuat ialah TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU.


Oleh yang demikian, tajuk ini akan dibincangkan bagi mencapai hasil pembelajaran yang telah digariskan, iaitu:-
  • Mengenalpasti tanda-tanda tekanan emosi yang dihadapi guru.
  • Membincangkan kes-kes tekanan emosi dalam kalangan guru.
  • Menghuraikan langkah-langkah untuk menangani dan mengurus tekanan emosi yang dihadapi oleh guru.


KERANGKA KONSEP

No comments:

Post a Comment