Friday, 3 August 2012

Tugasan EDU 3109

Transformasi pendidikan seharusnya berterusan supaya sistem pendidikan negara sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Justeru itu, dengan pelaksanaan pelbagai reformasi khususnya inovasi dan perubahan dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru menjadi lebih mencabar. Guru perlu melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif di samping berdepan dengan masalah tekanan emosi murid. Ini bermakna guru perlu terus belajar untuk melaksanakan tugas yang kompleks secara profesional..
 
Oleh yang demikian, guru pelatih diminta untuk melaksanakan satu kerja kursus yang merangkumi tugasan...
  1. Membuat satu refleksi analitikal yang berkaitan tekanan emosi dalam kalangan murid berdasarkan pengalaman di sekolah. Merangkumi jenis-jenis gangguan, punca-punca gangguan dan cara menangani masalah tersebut sebagai seorang guru.
  2. Menghasilkan blog memandangkan blog merupakan salah satu inovasi dalam pendidikan hari ini. Tajuk yang diperoleh setelah diundi dalam kelas ialah TEKANAN GURU: STRESS & BURN OUT.
  3. Menghasilkan nota melalui penggunaan perisian i-Think. Lapan nota melalui thingking maps perlu dihasilkan melalui tajuk yang telah ditetapkan dalam penghasilan blog. 

Moga tugasan yang diberikan ini mampu disiapkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Dan diharapkan juga semoga tugasan ini mampu meningkatkan kemahiran kami sebagai seorang guru yang bakal berkhidmat pada tahun hadapan, insya-Allah..


No comments:

Post a Comment